Jesteś w:


Quickpack Polska Sp. z o.o.
28-300 Jędrzejów
ul. Przemysłowa 47
tel. (41) 386 59 00
fax. (41) 386 59 05
quickpack@quickpack.pl

Dotacje na innowacje

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pn. "Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji biznesowej i zwiększenia integracji Quickpack Polska Sp. z o.o. z Partnerami Biznesowymi", współfinansowanego ze środków EFRR. Zakupiony w ramach dotacji sprzęt, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne umożliwiły nam wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych wykonywanych pomiędzy Quickpack Polska sp. z o.o. a współpracującymi z nami partnerami biznesowymi zarówno w Polsce jak za granicą.

Okres realizacji projektu: 01/06/2013 – 31/07/2014
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-141/12-00
Wartość dofinansowania: 719 400,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (Oś priorytetowa 8: "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013", Działanie 8.2: "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B").

Więcej informacji dotyczących programów realizowanych w ramach 8 osi priorytetowej: "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013”, Działanie 8.2: "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”) można uzyskać pod adresami:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich www.mg.gov.pl
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP www.parp.gov.pl

Inne przydatne strony:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

© Copyright 2015 - Quickpack Polska Sp. z o.o.